Void Bastards นักโทษอวกาศ

เกม Void Bastards แนว FPS แรงบันดาลใจจากผู้กำกับ BioShock และ System Shock 2 เกม Void Bastards เป็นเกมยิงกลยุทธ์แนวใหม่ที่จะทดสอบไหวพริบของคุณและฝึกฝนการเล็งของคุณ คุณสามารถนำนักโทษที่ไม่เหมาะสมของ Void Ark ผ่านยานอวกาศที่ถูกทิ้งร้างและอันตรายมากมายของ Sargasso Nebula นี้ ไปสำรวจยานที่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรรอเราอยู่ เกมจากผู้กำกับเกมชื่อดังแบบนี้ จะเป็นอย่างไร รีวิวเกม Void Bastards คุณจะลืมทุกสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งไปเลย เมื่อได้พบกับ Void Bastards เกมนี้จะขอให้คุณรับผิดชอบทุกอย่าง ไม่ใช่แค่ชี้ปืนแล้วยิง งานของคุณคือนำ Void Bastards ไปยัง เนบิวลาซาร์กัสโซ คุณจะได้เป็นคนตัดสินใจ ว่าจะไปที่ไหน ทำอะไร และต้องสู้กับใคร จากนั้นคุณต้องใช้กลยุทธ์นั้นในการเผชิญหน้ากับศัตรูที่แปลกประหลาดและน่ากลัวอีกด้วย ส่วนเนื้อเรื่องภายในเกม Void Bastards ผู้เล่นจะต้องทำหน้าที่ส่ง “Void Bastards” ไปยัง Sargasso Nebula ให้ได้ โดยระยะเวลาในการเดินทางนั้นก็ต้องผ่านอุปสรรคและการขาดแคลนทรัพยากรเป็นอย่างมาก …

Void Bastards นักโทษอวกาศ Read More »